SRAM oznámil bezpečnostní zpětné svolání na vybrané 12rychlostní silniční řadící-brzdové

SRAM LLC oznámilo bezpečnostní zpětné svolání na všechny 12rychlostní silniční řadící-brzdové páky SRAM eTap AXS RED, Force, Rival a Apex vyrobené před 1. červencem 2023 a prodané jako samotné díly k zakoupení v prodejní síti. SRAM zjistil, že některé tyto páky se mohou otáčet i po utažení upevňovacího šroubu těla páky. Pokud šroub objímky nedostatečně zajišťuje páku k řídítkům, mohlo by to mít za následek uvolnění páky, což by zase mohlo vést k havárii.

ZAHRNUTÉ PRODUKTY:

Tato akce se týká řadících-brzdových pák, které byly prodány přímo spotřebitelům výhradně pro jejich samostatnou montáž. Páky, které byly nainstalovány na kompletní kola nebo prodejcem nejsou zahrnuty, protože sekundární kontroly jsou vyžadovány na těchto montážních místech.

VAROVÁNÍ:

Řadicí-brzdová páka je hlavním ovládacím bodem při jízdě na kole s řídítky s oblouky (berany). Pokud není řadicí-brzdová páka správně utažena k řídítkům, může se při řízení kola nebo přejezdu nerovnosti sklouznout nebo pohnout, což může následně vést ke ztrátě kontroly a/nebo havárii s následkem zranění.

AKCE SPOTŘEBITELE:

Spotřebitel (uživatel) může vyzkoušet bezpečnost páky tím, že na tělo páky lehce zatlačí (15 kg) směrem ke středu řídítek. Nepokoušejte se násilně otáčet tělem páky, protože by to mohlo poškodit řídítka. Pokud se páka otočila nebo sklouzla při lehkém zatlačení, přestaňte na kole jezdit. Páky lze utáhnout pomocí šestihranného utahovacího klíče 5mm na moment 6 N-m.

Páky by měly být znovu utaženy podle následujícího postupu:

  1. Otočte gumový kryt rukojeti zpět, abyste odhalili matku upevňovacího šroubu těla páky, tak jak je ukázáno na diagramu níže. Matka je zvýrazněna červenou barvou.
  2. Pomocí utahovacího klíče 5 mm nebo nástavce uvolněte upevňovací matku o 2 úplné závity.
  3. Pomocí momentového utahovacího klíče utáhněte upevňovací matku na 6 N-m.
  4. Opakujte kroky 2 a 3 ještě dvakrát, abyste odstranili přebytečnou modrou vrstvu zajišťovače závitu z upevňovacího šroubu těla páky.
  5. Uvolněte upevňovací matku o 3 úplné závity a nastavte páku do požadované polohy na řídítkách a poté utáhněte upevňovací matku na 6 N-m. Umístěte gumový kryt rukojeti zpět na tělo páky.
  6. Pokud páka po provedení výše uvedeného postupu není zajištěna, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce SRAM pro další posouzení.

 

Instruktážní video postupu kontroly a znovu utažení páky najdete zde.

Pokud nejste ztotožněný s touto prací nebo nemáte správné nářadí, vezměte své kolo k svému prodejci SRAM, aby vám zdarma utáhl nebo vyměnil upínací šroub. Místního autorizovaného prodejce SRAM naleznete zde: www.cyklozitny.cz/seznam-partneru/ceska-republika/.

Pokud se páka neotočila nebo nesklouzla během lehkého zatlačení, není vyžadována žádná další akce.Vždy však před každou jízdou zkontrolujte své brzdové komponenty a ujistěte se, že jsou pevně utaženy.

SRAM si váží podpory svých jezdců v této akci a lituje jakýchkoli nepříjemností.

© 2000-2024 Všechna práva vyhrazena, Cyklo Žitný, s.r.o. | Zásady cookies